Doradztwo

Afori oferuje doradztwo w zakresie planowania, uprawy, zbioru, separacji i magazynowania konopi przemysłowych. Możemy również pomóc Państwu w opracowaniu strategii i pozycjonowania na rynkach konopi przemysłowych.

Obszary doradztwa:

  • Rynki i produkty końcowe
  • Technologia: Uprawa i przetwarzanie
  • Wybór nasion i zaopatrzenie w materiał siewny
  • Siew i zbiór
  • Rolnictwo ekologiczne i konwencjonalne
  • Organizacja łańcucha wartości: Dostawcy i usługodawcy

Klienci

Oferujemy nasze usługi partnerom biznesowym, którzy:

  • Posiadają podstawową wiedzę na temat przemysłu konopnego i są zaangażowani w jego rozwój.
  • Są otwarci na nawiązanie współpracy dla wszelkich wzajemnie uzgodnionych przyszłych projektów biznesowych.
  • Rozumieją zmienność wschodzącej, ale szybko rozwijającej się branży i są wystarczająco elastyczni, aby dostosować się do zmian rynkowych i ich możliwości.

Skontaktuj się z nami